BTP & Proje

Bitirme tasarım projesi yönergesi ve gerekli dokümanlara aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

BTP Uygulama Yönergesi (2019)
BTP Ara Rapor Sunuş Formu (2019)
BTP-Sınav Tutanağı ve Jüri Değerlendirme formu (2020)
BTP Yazım Kılavuzu - TR (2020)
BTP Yazım Kılavuzu - ENG (2020)

Proje 1 ve Proje 2 dersleri haftalık programına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Proje dersleri kapsamında bir ara sınav ve bir dönem sonu sınavı olmak üzere iki adet sınav yapılacaktır. Haftalık plan dahilinde, her öğretim üyesi kendi bölümünün anlatımı bittikten sonra proje gruplarını sözlü sınava tabii tutarak onay verecektir. Başarı oranları; %20 ara sınav, %40 sözlü sınavlar ve %40 sene sonu sınavı şeklinde uygulanacaktır. Öğrencilerin vize alabilmeleri için %80 devam şartı ve sözlülerden onay almaları gerekmektedir.

Proje Dersleri Haftalık Programı (Bahar - 2020)