Prof.Dr. Hakan Akyıldız

 
İletişim Bilgileri: akyildiz@itu.edu.tr
+90 (212) 2856488
Kişisel İnternet Sitesi: http://www.gidb.itu.edu.tr/staff/akyildiz
Araştırma/Çalışma Alanları: Lineer Olmayan Dalga Kuvvetleri
Gemi Hidrostatiği ve Stabilitesi
Tank İçindeki Sıvı Çalkantı Hareketlerinin Hidrodinamik Analizi
Gemi Hareketleri
Gemi ve Deniz Teknolojisinde Risk Analiz Yöntemleri
Başlıca Yayınları: Akyıldız, H. And N. Ünal, E., “Sloshing İn A Three Dimensional Rectangular Tank : Numerical Simulation And Experimental Validation”, Ocean Engineering, Vol.33/16, Pp. 2135-2149, November  2006.Akyıldız, H., “A Numerical Study Of The Effects Of The Vertical Baffle On Liquid Sloshing İn Two Dimensional Rectangular Tank”, Journal Of Sound And Vibration, Vol.331, Pp. 41-52, January 2012.

Akyıldız, H., Ünal, N. E., Bağcı, T., “ Rijit Silindirik Bir Tankta Sıvı Çalkantısının Deneysel İncelenmesi”, Teknik Dergi, Cilt 23, Sayı 4, Ekim 2012.

İtibar, M.D., Ünal, N.E., Akyıldız, H., “ Numerical Simulation Of Sloshing With Sph”, Proc. Of 22nd Int. Offshore And Polar Eng. Conf., Rhodes, Greece, June 17-22, 2012.

Akyıldız, H., Menteş, A., Helvacıoğlu, İ.H., “ Formal Safety Assessment Of Cargo Ships At Coast And Open Seas Of Turkey”, Omae 2012, 31st Int. Conf. On Ocean, Offshore And Arctic Eng., Rio De Janeiro, Brazil, July 1-6, 2012.

Sürmekte olan Projeleri: ARI GRUBU, “Kargo Gemileri için Sistematik Güvenlik Değerlendirmesi” İsimli Araştırma Fonu Projesi, Mart 2012 (Proje devam ediyor). Yürütücü.