Prof.Dr. Oya Okay

 
İletişim Bilgileri: oya.okay@itu.edu.tr
+90 (212) 285 64 07 /
+90 (212) 285 64 58
Kişisel İnternet Sitesi: www.gidb.itu.edu.tr/staff/okay
Araştırma/Çalışma Alanları: Deniz Kirliliği ve Ekotoksikoloji
Organik kirleticiler-Analiz Yöntemleri ve Etkileri
Kimyasal Oşinografi 
Başlıca Yayınları: Okay, O.S., Özdemir, P.,Yakan, S.D. (2011) Efficiency of Butyl Rubber Sorbent to remove the PAH Toxicity. Journal of Environmental Science and Health, Part A, 46, 909-913.

Okay, O.S., Karacık, B., Basak, S., Henkelmann, B., Bernhöft, S., Schramm K-W. (2009). PCB and PCDD/F in sediments and mussels of the Istanbul Strait (Turkey). Chemosphere, 76 (2009) 159-166.

Ceylan, D., Doğu,S., Karacık, B., Yakan, S., Okay, O.S., Okay, O.(2009). Evaluation of Butyl Rubber as Sorbent Material for the Removal of Oil and Polycyclic Aromatic Hydrocarbons from Seawater. Evironmental Science and Technology, 43, 3846–3852.

Okay, O.S., Karacık, B. (2007). Photoinduced toxicity of selected PAHs to the marine microalgal species.Journal of Environmental Science and Health, Part A, 42, No 6, 707-714.

Tolun, L. T., Martens, D., Okay, O.S, Schramm, K. W. (2006). Polycyclic Aromatic Hydrocarbon contamination in coastal sediments of the Izmit Bay (Marmara Sea): Case studies before and after the Izmit Earthquake. Environment International, 32, 758-765.

Sürmekte olan Projeleri: “Tersane ve Marina Aktivitelerinden Kaynaklanan Kirleticilerin Doğal su Ortamlarındaki Seviye ve Etkilerinin Belirlenmesi” , TÜBİTAK- BMBF (Almanya) Araştırma projesi ; Proje No: 109Y194, Yürütücü.  

“Kuzey Ege kıyılarında transplante midyeler ile biyoizleme programı; önemli kirleticilerin seviyeleri ve uygun biyogöstergelerin belirlenmesi” , TÜBİTAK ve GSRT (Yunanistan) Araştırma Projesi; Proje No: 109Y383, Yürütücü.