Yrd.Doç.Dr. Şafak Nur Ertürk Bozkurtoğlu

İletişim Bilgileri: erturk@itu.edu.tr
+90 (212) 2856382
Kişisel İnternet Sitesi: http://www.gidb.itu.edu.tr/staff/erturk
Araştırma/Çalışma Alanları: Deniz yüzeyinde petrol yayılımı
Dalga hareketleri ve dalga enerjisi
Sığ su dalga denklemleri
İstanbul Boğazı’nın oşinografik özellikleri ve akıntılar
Kapalı ortamlardaki akışkan hareketleri
Mühendislik eğitiminde kalite
Başlıca Yayınları: Bas, B., Kabdasli, S., Ertürk Bozkurtoğlu, Ş.N., Şeker, D. Z. (2012). “Effect of wave direction on discharged brine dilution”, Fresenius Environmental Bulletin, Vol. 21, No:10a, pp.3093-3100.

Ertürk, Ş. N., Bilgili, A., Swift, M. R., Brown, W. S., Çelikkol, B., Ip, J. T. C., and Lynch, D. R. (2002), “Simulation of the Great Bay Estuarine System: Tides with Tidal Flats Wetting and Drying”, Journal of Geophysical Research- Oceans, Vol. 7, No: C5., pp. (6-1)-(6-11).

Bilgili, A., Ip, J. T. C., Swift, M. R., Ertürk, Ş. N., Lynch, D. R., Çelikkol, B., and Brown, W. S. (2000), “Modeling tidal flow in the Great Bay Estuary, New Hampshire, using a depth averaged flooding-dewatering model with application to the bed load transport of coarse sediments”, Advances in Fluid Mechanics III (Ed. M. Rahman, C.A. Brebbia), WIT Press, pp. 569-581.

Bas, B., Kabdasli, S., Ertürk Bozkurtoğlu, Ş.N. (2011) “An experimental study on brine disposal under wave conditions”, The International Congress of Maritime Association of the Mediterranean (IMAM Conference), 13-16 September, Genova, Italy.

Ertürk, Ş. N., Yonsel, F. (2002), “An Application of the ADAM Model for Pollution and Oil Spill Tracking in Bosphorus”, Appropriate Environmental and Solid Waste Management and Technologies for Developing Countries (Ed. G. Kocasoy, T. Atabarut, İ. Nuhoğlu), ISWA 2002 World Environment Congress and Exhibition, Istanbul, Vol. 5, pp. 2749-2756. 

Sürmekte olan Projeleri: Yoğun Suyun Deniz Ortamındaki Hidrodinamik Davranışının Belirlenmesi (BAP Projesi),Yürütücü.