Tanıtım

Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği Bölümü her türlü açık deniz yapısı ve yüzer deniz araçlarının tasarımı, geliştirilmesi konularının yanısıra fiziksel ve kimyasal oşinografi, deniz kirliliği ve sualtı akustiği konularında da lisans, lisansüstü ve doktora seviyesinde eğitim-öğretim sunmaktadır.
TEMEL ARAŞTIRMA ALANLARI
Açık deniz yapılarının dizaynı
Yüzer ve sabit yapılar hidrodinamiği
Yüzer ve sabit yapılar mukavemeti
Hesaplamalı akışkanlar mekaniği
Deniz dalgalarının mekaniği
Fiziksel oşinografi ve deniz kirliliği
Gemi hareket, manevraları ve denizcilik
Sualtı akustiği
Boru döşeme teknikleri
Yat dizaynı
  İŞ OLANAKLARI
Bu bölüm mezunları, kamu kurumlarına ait tersaneler ile, İstanbul Tuzla’da bulunan özel sektöre ait tersanelerde, Türkiye’nin sahil kesimine dağılmış bulunan ve değişik kapasitelerde hizmet sunan tekne ve yat yapım ve bakım tersane ve tesislerinde, Dz.K.K.’ya bağlı askeri tersanelerde, gemi söküm tesislerinde, klas kuruluşlarında, gemi sigorta acentelerinde, gemi taşımacılığı ve İşletmeciliği şirketlerinde, kamuya ait liman ve deniz işletmelerinde, marinalarda ve mühendislik bürolarında çalışmaktadırlar.
   HEDEFLER