İletişim

Adres: İstanbul Teknik Üniversitesi
Ayazağa Yerleşkesi
Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği Bölümü
34469
Maslak – Sarıyer/ İstanbul
Bölüm Başkanı: Prof.Dr. Fatma Yonsel
Tel: (212) 285 6460
E-posta: gidb-gdtbb@itu.edu.tr
Bölüm Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Ceren Bilgin Güney
Tel: (212) 285 6466
E-posta: bilgincer@itu.edu.tr
Bölüm Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Deniz Bayraktar Bural
Tel: (212) 285 6418
E-posta: bayraktard@itu.edu.tr
Bölüm Sekreteri: Ezgi Gönül Köse
Tel: (212) 285 6461
E-posta: gidb-gdtbb@itu.edu.tr
Bölüm Linkedin Sayfası: Linkedin Page
İTÜ Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği Bölümü Linkedin Grubu