Page 1 - DTM
P. 1

Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği

     BölümHaber

                                            Temmuz-Agustos 2014 , Sayı:2-3
                    Üç tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye ; endüstrisi, ticareti
                    ve sporu ile, en ileri denizci millet yetiştirmek kabiliyetin-
                    dedir. Bu kabiliyetten istifade etmeyi bilmeliyiz. Denizciliği
                    TÜRK’ÜN büyük milli ülküsü olarak düşünmeli ve onu az
                    zamanda başarmalıyız.

Bölüm Başkanı’ndan

Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği Bölümü’nün değerli öğretim elemanlarına,

 Önceki dönemlerde olduğu gibi yeni dönemde de İTÜ ailesinin birer üyesi olarak, uzmanlık alanınızla ilgili
ulusal ya da uluslararası etkinliklere katılarak Bölümümüzü temsil edeceksiniz, çeşitli Bölümlerden öğretim
elemanlarıyla disiplinler arası araştırma-geliştirme çalışmaları yapacak, böylece öngörülerinizi genişleteceksi-
niz. Bu çerçevede, faaliyette olduğunuz alanlarla ilgili çeşitli etkinliklere katılmak ya da düzenlemek Bölümü-
müzün geleceği açısından oldukça önemlidir. Fakültemizin çatısı altında pek çok başarılı çalışmaya imza atan
değerli Bölüm elemanlarımızın yeni Eğitim-Öğretim yılının hayırlı olmasını diliyorum.

Değerli öğrencilerimize,

 Uzmanlık alanınızın yanında ilgilenmek istediğiniz kültür, sanat ve spor etkinliklerini gerçekleştirecek
olanaklara sahip olacaksınız. Dolayısıyla, üniversite yaşantınız boyunca kendinizi geliştirmeye ayıracağınız
zaman oldukça önemlidir. Böylece, iletişim becerileriniz gelişecek ve kültür ve sanat dünyasıyla ilişkide ola-
caksınız. Ulusal ve uluslararası etkinliklere katılarak Bölümümüzü ve Üniversitemizi temsil edebileceksiniz.
Kulüp çalışmaları ile çeşitli Bölümlerden öğrencilerle disiplinler arası çalışmalar yapacak, böylece hayal gü-
cünüzü genişletebileceksiniz. Bu düşüncelerle, faaliyette olan öğrenci kulüplerimiz içinde kendi ilgi alanınıza
giren kulüp ya da kulüplere katılmanızı, etkinlikler düzenlemenizi öneriyoruz. Bu çalışmaların sizin Üniver-
site ve sonraki hayatınıza katkısı büyük olacaktır. Bilimsel, Kültürel ve Sanatsal etkinliklerde buluşmak üzere
hepinize başarılar dilerim.

Prof. Dr. Hakan Akyıldız

Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği Bölümü,

Bölüm Başkanı
   1   2   3   4