Page 1 - DTM
P. 1

Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği

    BölümHaber

                                          Eylül 2014 , Sayı:4
                    Üç tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye ; endüstrisi, ticareti
                    ve sporu ile, en ileri denizci millet yetiştirmek kabiliyetin-
                    dedir. Bu kabiliyetten istifade etmeyi bilmeliyiz. Denizciliği
                    TÜRK’ÜN büyük milli ülküsü olarak düşünmeli ve onu az
                    zamanda başarmalıyız.

Öğretim Elemanlarımızın Yayınları,Projeleri ve Katıldığı Bilimsel
Toplantılar

 Menteş, A., Akyıldız, H., Helvacıoğlu, İ.H., “ A Gray based Dematel Technique for risk assessment of cargo
ships”, ICMT 2014, 7th-9th July, Glasgow, UK.
 Akyıldız, H., Proje No:106M086 olan  “ Otonom Hidrografik Ölçme Aracı ile Hidrografik Haritaların Üre-
tilmesi” isimli TÜBİTAK projesi, Araştırmacı, Eylül 2013(Proje devam ediyor).
 Akyıldız, H., BAP Projesi, “Bulanık Sinir Ağları Tekniğini Kullanarak Açık Deniz Yüzer Üretim Sistemi
Seçimi”, Araştırmacı, Eylül 2014 (Proje devam ediyor).

                     GÖREVLENDİRMELER

   Prof. Dr. İsmail Hakkı Helvacıoğlu ve Yrd. Doç. Dr. Şafak Nur Ertürk Bozkurtoğlu, Rektörlük
ABET Akreditasyon Üst Kurulu’nda görevlendirilmişlerdir.

   Ekim ayında yapılacak olan Fakülte Lisans ve Yüksek Lisans Öğrenci Temsilcisi seçimleri için
Seçim Kurulu görevlendirilmiştir.
   1   2   3   4   5