Page 1 - DTM
P. 1

Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği

    BölümHaber

                                           Ekim 2014 , Sayı:5
                    Üç tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye ; endüstrisi, ticareti
                    ve sporu ile, en ileri denizci millet yetiştirmek kabiliyetin-
                    dedir. Bu kabiliyetten istifade etmeyi bilmeliyiz. Denizciliği
                    TÜRK’ÜN büyük milli ülküsü olarak düşünmeli ve onu az
                    zamanda başarmalıyız.

   ÖĞRETİM ELEMANLARIMIZIN YAYINLARI, PROJELERİ VE KATILDIĞI BİLİMSEL TOPLANTILAR

  Fatma Yonsel, “Bacillus subtilis KUEN 1581 Spores in Oil Degradation at Sea or Brackish Estuary Water”
  PUL 2014, İstanbul.
  Oya Okay, “Coastal Pollution: From Shipyards to the Marine Environment”, PUL2014, İstanbul.
  Atilla Yılmaz, “Organic Pollutant Levels in Marine Sediments: Shipbreaking Yards.”, PUL2014, İstanbul.

                     BÖLÜMDEN HABERLER
                               ABET Komisyonu Toplantısı

                                       Bölümümüz ABET Komisyon Toplantısı,
                                    yeni dönemde bir yol harita sı belirlemek üzere
                                    14.10.2014 Salı günü saat 12:30 ‘da Bölüm
                                    Başkanlığı odasında yapılmıştır. Toplantıya,
                                    ABET Komisyon üyeleri Prof. Dr. İsmail Hakkı
                                    Helvacıoğlu ve Öğr. Gör. Dr. Nazan Akman Pek
                                    ile Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Fatma
                                    Yonsel katılmışlardır. Mevcut durum değerlen-
                                    dirilerek eksik dokümanlar belirlenmiş ve ge-
                                    rekli hazırlıkların yapılarak yeni verilerin oluş-
                                    turulmasına karar verilmiştir. Yapılacak olan
                                    çalışmalarda aşağıda isimleri verilen Öğretim
                                    Elemanlarımız görevlendirilmiştir:
   Eksiklerin belirlenerek dosyaların tamamlanması: Arş. Gör. Mustafa Kemal ÖZALP, Arş. Gör. Attila YIL-
MAZ
   ABET Komisyonu kapsamında verilerin hazırlanarak bir rapor halinde Eğitimde yeniden yapılanma ko-
misyonuna değerlendirilmek üzere sunulması: Müh. Dr. Burcu Ünal, Müh. Dr. Deniz Bayraktar, Y. Doç. Dr.
Burak Karacık
  ABET Danışmanlar Kurulunun oluşturulması: Bölüm Başkanlığı ve ABET Komisyonu.
Bu hazırlıklar yapıldıktan sonra ABET komisyonu yeni bir akreditasyon süreci başlatacaktır
   1   2   3   4   5   6