Page 1 - DTM
P. 1

Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği

    BölümHaber

                                          Ocak 2015 , Sayı:8
                   Üç tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye ; endüstrisi, ticareti
                   ve sporu ile, en ileri denizci millet yetiştirmek kabiliyetin-
                   dedir. Bu kabiliyetten istifade etmeyi bilmeliyiz. Denizciliği
                   TÜRK’ÜN büyük milli ülküsü olarak düşünmeli ve onu az
                   zamanda başarmalıyız.

Değerli Öğretim Elemanları

  İlerlemenin iki temel unsuru olan cesaret ve bireysel girişimcilik duygularının gelişmesi için dayanış-
manın önemine vurgu yapmak istiyorum. Zorluklar karşısında başarılı olmak ve utkuyla çıkabilmek için
dayanışma ve iletişim unsurları ne denli çok gelişmiş ve alışkanlık halini almışsa, güçlüklerin üstesinden
gelme becerisinin ve sürekliliğin sağlanmasının o denli yüksek olduğunu anlıyoruz. Fakültemizin her
bir üyesi, tüm diğer üyeleriyle dayanışma içinde olduğunu duyumsadığında, cesaret ve özgür bireysel
girişim ruhunun gelişmesinin önü açılmış olacaktır. Dolayısıyla, ilerlemenin de önü açılmış olacaktır.
Tersine, dayanışma duygusunu yitirmiş olan gruplarda ilerlemenin bu temel unsurları hızla körelir ve
sonunda karşılıklı güven ortamı da ortadan kalkar. Karşılıklı güven olmazsa, cesaret, girişim ve dayanış-
ma yoksa utku da yoktur! Başarısızlık kaçınılmaz olur.

  Bu çerçevede, faaliyette olduğunuz alanlarla ilgili çeşitli çalışmalara katılarak ya da düzenleyerek Bö-
lümümüzün geleceğine katkı yapacağınızı umar yeni dönemin hayırlı olmasını dilerim.

Prof. Dr. Hakan Akyıldız
Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği Bölümü,
Bölüm Başkanı
   1   2   3   4   5