Page 1 - DTM
P. 1

Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği

    BölümHaber

                                         Şubat 2015 , Sayı:9
                  Üç tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye ; endüstrisi, ticareti
                  ve sporu ile, en ileri denizci millet yetiştirmek kabiliyetin-
                  dedir. Bu kabiliyetten istifade etmeyi bilmeliyiz. Denizciliği
                  TÜRK’ÜN büyük milli ülküsü olarak düşünmeli ve onu az
                  zamanda başarmalıyız.

          EĞİTİMDE YENİDEN YAPILANMA KOMİSYONU TOPLANTISI

  13.012.2015 Cuma günü saat 13:30’da, Prof. Dr. Macit Sükan, Doç. Dr. Fatma Yonsel, Prof. Dr. İsmail
Hakkı Helvacıoğlu ve Prof. Dr. Hakan Akyıldız’ın katılımlarıyla Eğitimde Yeniden Yapılanma Komisyo-
nu Toplantısı Bölüm Başkanlığı odasında gerçekleştirilmiştir.

   Bahar dönemi için yapılan hazırlıklar anlatıldı(Proje dersleri, seminer vb.) ve yeni dönemde yapı-
lacak işler değerlendirildi.

   Lisans ders planı üzerindeki çalışmalara devam edildi. Taslağın yeni hali üzerinde, istenilen toplam
kredi sayısına nasıl ulaşılabileceği değerlendirildi.

                 BÖLÜM AKADEMİK KURUL TOPLANTISI

6 Şubat 2015 Cuma günü saat 13:00’ de Fakülte Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda
  3 Mart Salı günü yapılan FBE toplantısında sunulan DTM sürekli iyileştirme çalışmaları hakkında

bilgi verildi. FBE toplantısında kabul edilen Program çalışmaları ve iyileştirme süreci Prof. Dr. İsmail
Hakkı Helvacıoğlu tarafından sunulmuştur.

  Fakültemizin E-Dergisinin 9 Mart Pazartesi ilk sayısıyla yayına başlayacağı bilgisi verilmiş ve tüm
öğretim elemanlarımızın desteği istenmiştir

   Ayrıca, Bölümümüz Teknik Rapor çalışmaları ve Bülten çalışmaları hakkında Kurul bilgilendiril-
miştir.

   Üniversitemiz ABET Akreditasyon sürecinin başlaması dolayısıyla yapılan çalışmalar hakkında
Akademik Kurul bilgilendirilmiştir. Bu çerçevede, NINOVA’ da açılan ABET sınıfı ve içeriği hakkında
yapılan çalışmalar anlatılmıştır. Bölümümüzün yapması gereken hazırlıklar tartışılmış ve yol haritası
üzerinde görüş alışverişi yapılmıştır. WEB sayfamızda yapmamız gereken değişiklikler ve katalog form-
larının ele alınması hususu gözden geçirilmiştir.
   1   2   3   4   5