Page 1 - BolumHaber-14
P. 1

Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği

    BölümHaber

                                          Ekim 2015 , Sayı:14
                  Üç tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye ; endüstrisi, ticareti
                  ve sporu ile, en ileri denizci millet yetiştirmek kabiliyetin-
                  dedir. Bu kabiliyetten istifade etmeyi bilmeliyiz. Denizciliği
                  TÜRK’ÜN büyük milli ülküsü olarak düşünmeli ve onu az
                  zamanda başarmalıyız.

          EĞİTİMDE YENİDEN YAPILANMA KOMİSYONU TOPLANTISI

  Eğitimde Yeniden Yapılanma Komisyonu Toplantısı 06 Ekim 2015 Salı günü saat 10:30’da, Prof. Dr.
Macit Sükan, Prof. Dr. İsmail Hakkı Helvacıoğlu, Doç. Dr. Fatma Yonsel ve Prof. Dr. Hakan Akyıldız’ın
katılımlarıyla Bölüm Başkanlığı odasında gerçekleştirilmiştir.

  Gündem öncesi, Doç. Dr. Barbaros Okan’ın biten komisyon üyeliği üzerine, Bölüm Başkanı komis-
yon üyelerinden görüş ve öneri istemiştir. Prof. Dr. Abdi Kükner ya da Y. Doç. Dr. Şafak Nur Ertürk’e
öneri götürülmesinin uygun olacağına karar verilmiştir.

   Gözetimde olan Bölümümüz öğrencileri için 13 Ekim Salı saat 11:00‘de Konferans Salonunda bir
danışma toplantısı yapılmasına karar verilmiştir.

   Bağıl not sisteminin uygulaması için, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Bağıl Değerlendirme Yönergesi
temel alınarak, Fakülte Kuruluna bir öneri hazırlanmasına karar verilmiştir. Bu öneri yapılmadan önce
hazırlanacak yönergenin bir uygulamasının yapılıp elde edilecek sonuçların değerlendirilmesinin de
uygun olacağı vurgulanmıştır.

   2015-2016 Bahar yarıyılı ders programı üzerine bir ön görüşme yapılmıştır. Görülen bazı hata-
lar vurgulanmış ve değerlendirmelerin devamına karar verilmiştir. Ayrıca, Program için, diğer Bölüm
programları ile karşılaştırılarak olası çakışmaların tespit edilip gerekli düzenlemelerin yapılmasına karar
verilmiştir.
   1   2   3   4   5   6