abet

Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği Bölümü ABET Mühendislik Akreditasyon Komisyonu (EAC) tarafından akredite edilmiş bir programdır. www.abet.org