Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği Bölümü

 

Bölüm Başkan: Prof.Dr. Fatma YONSEL
Bölüm Başkan Yrd.: Dr. Öğr. Üyesi Ceren BİLGİN GÜNEY
Bölüm Başkan Yrd.: Dr. Öğr. Üyesi Deniz BAYRAKTAR BURAL
Bölüm Sekreteri: Ezgi Gönül KÖSE
EAC-RGB-B-S

Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği Bölümü ABET Mühendislik Akreditasyon Komisyonu (EAC) tarafından akredite edilmiş bir programdır. www.abet.org

 

Bölüm Misyonu

Misyonumuz, yaşam boyu öğrenme, eğitim ve araştırmaya yönelik devamlı gelişmeye önem vererek, Türkiye’deki tek Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği eğitim programını devam ettirmektir. Bu eğitim programı matematik, bilim ve mühendislik temellerinin yanı sıra modern analiz ve karar verme yöntemleriyle, deniz yapı ve sistemlerini dizayn etme, üretme ve kullanma becerilerini kazandırmayı hedeflemektedir.

Eğitsel Hedefler

1. Öğrencilere her türlü deniz araçları, kıyı ve açık deniz yapıları dizayn etme becerisini kazandırmak,
2. Öğrencilere problem çözme ve karar vermede yardımcı olacak ve yaşam boyu öğrenmeyi sağlayacak güçlü bir mühendislik temeli vermek,
3. Öğrencilere farklı çalışma alanlarından ötürü çok disiplinli takım çalışması yapabilecekleri ve zor durumların altından kalkabilecekleri becerileri kazandırmak, çevreye ve diğer güncel konulara duyarlı olmaya yöneltmek,
4. Öğrencilere yazılı/sözlü sunum becerileri ve modern mühendislik araçlarını kullanma yeteneğini kazandırmak,
5. Mezunlarımızı akademik hayata, lisansüstü çalışmaya ve araştırmaya teşvik etmek.

Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği Bölümü Program Çıktıları

a. Matematik, Fen ve Mühendislik bilgilerini uygulama becerisi
b. Deney tasarlayıp yürütebilme ve sonuçları analiz edip yorumlama becerisi
c. Bir sistemi, ürün bileşenini veya prosesi ekonomik, çevresel, sosyal, politik, etik, sağlık ve güvenlik, üretilebilirlik ve sürdürülebilirlik gibi kısıtlar dahilinde istenilen gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi
d. Çok disiplinli takım çalışması yürütebilme becerisi
e. Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi
f. Mesleki ve etik sorumlulukları kavrama
g. Çok etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi
h. Mühendislik çözümlerinin küresel, ekonomik, çevresel ve toplumsal bağlamda etkisinin kavranması için gereken geniş kapsamlı bir eğitim
i. Yaşam boyu öğrenim gereğini algılamış ve bu beceriyi kazanmış olmaları
j. Güncel/çağdaş konulara ilişkin bilgi sahibi olmaları
k. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, becerileri ve modern mühendislik donanımlarını kullanabilme becerisi

Akademik Yıl Mezun Sayısı Yeni Öğrenci Sayısı
2013-2014 41 76
2014-2015 58 43
2015-2016 41 44
2016-2017 59 47
2017-2018 39 62
2018-2019 66