Gelecek Teknolojide, Gelecek Denizde ...

Bölüm Kapsamı

Bölümümüzden mezun olduğunuzda “Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisi” ünvanı almaya hak kazanırsınız. Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisi her türlü açık deniz ve kıyı yapısını projelendirebilir, yüzer deniz araçları tasarlayabilir. Açık deniz yapıları denilince petrol platformları, rüzgar türbinleri, su altı boru hatları, balık çiftlikleri ve dalga enerji çeviricileri gibi büyük yapılar aklımıza gelebilir. Kıyı yapıları ise limanlar, marinalar, tersaneler ve köprü ayakları gibi kara ve denizin birleşim noktasındaki yapılar olarak düşünülebilir. Bunlarla beraber Gemi ve Deniz Teknolojisi mühendisleri her türlü gemi, yelkenli tekne, motor yat, denizaltı gibi yüzer yapıları tasarlayabilir.

İlerleyen teknoloji Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendislerinin de çalışma alanlarının kapsamını genişletti. Bugün robotik teknolojinin bir kolu olan insansız deniz araçlarının tasarlanması ve yazılımlarının yazılması, robotların topladığı su altı ve su üstü görüntülerin işlenmesi, uydu verilerinin yapay zeka (makine öğrenmesi) ile analizi, oşinografik çalışmalar, deniz kirliliği ve su altı akustiği gibi konular da Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendislerinin çalışma alanlarına girmektedir.

Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği çalışma alanları kapsamında yoğun bir şekilde mekanik, hidrodinamik, elektronik, yazılım, elektrik, malzeme, tasarım ve proje yönetim konularını içerir. Bu konular ile ilgili bölümümüzde lisans, lisansüstü ve doktora seviyesinde eğitim-öğretim sunulmaktadır.

offshore-windKariyer Fırsatları - İş Olanakları

Tasarım
Yeni inşa edilecek, bakım onarıma girecek, dönüşüm-değişim işlemi yapılacak deniz yapılarının ve deniz araçlarının projeleri yasa gereği Gemi Mühendisleri Odasına (GMO) onaylatılmak zorundadır. Gemi ve Deniz Teknolojisi mühendisleri bu onay sürecinde kendi adlarına serbest mühendis olarak veya GMO tescilli tasarım bürolarında onay alma hakkına sahip yetkili kişilerdir.

Mezunlarımızın bir kısmı GMO’ dan tescilli büro onayı alarak kendi şirketlerini kurmayı tercih etmektedirler. Diğer bir kısmı ise önceden kurulmuş tescilli bürolarda çalışmayı tercih etmektedirler. Ülkemizdeki tescilli bürolarda her türlü açık deniz ve kıyı yapısı ile gemi, yelkenli ve motor yat projesi tasarımı ve mühendisliği yapılmaktadır. Bugün ülkemizde GMO tescilli yaklaşık yüz (100) adet tasarım bürosu bulunmaktadır.İnşaat
Mezunlarımızın bir kısmı da tersanelerde deniz yapılarının ve araçlarının inşaatı aşamasında yöneticilik ve mühendislik pozisyonlarında çalışmayı tercih etmektedirler. Ülkemizde şu an İstanbul, İzmit, Yalova, Antalya, İzmir, Çanakkale, Trabzon başta olmak üzere seksendört (84) adet aktif tersane bulunmaktadır.


Klas
Deniz yapıları ve araçları bağımsız denetçi klas kuruluşları tarafından tasarım, inşaat ve işletme aşamalarında bayrak devleti ve Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) zorunlulukları gereği kontrol edilirler. Ülkemizde Türk Loydu‘nun yanısıra uluslararası büyük denetçi firmaların tamamının ofisleri bulunmaktadır ve mezunlarımızın bir kısmı bu firmaların hem yurt içi hem de yurt dışı ofislerinde çalışmayı tercih etmektedirler.


İşletme
Deniz yapıları ve araçları taşımacılık ve işletmecilik şirketleri tarafından çalıştırılırlar. Mezunlarımızın bir bölümü de denizcilik şirketlerinde işletmecilik üzerine çalışmayı tercih etmektedirler.


Finans
Her bir deniz yapısı ve aracı çok büyük bütçeli mühendislik projesidir. Bu projelerinin finansmanında ulusal ve uluslararası çeşitli banka ve kredilendirme kuruluşları pay sahibidir. Ayrıca projelerin inşaat ve işletme safhalarında sigorta şirketleri proje risklerini kompanse ederler. Mezunlarımızın bir kısmı bu büyük mühendislik projelerinin finans kısmında çalışmayı tercih etmektedirler.


Satış-Pazarlama
Deniz yapıları ve araçları yüzbinlerce alt parçanın bir araya gelmesiyle inşa edilirler. Üretici ve tedarikçi firmaların satış-pazarlama ağları bulunur. Mezunlarımızın bir kısmı da bu parçaların satışı ve pazarlama aşamasında çalışmayı tercih ederler.


Yazılım
Deniz yapıları ve araçları projeleri oldukça karmaşık mühendislik projeleridir ve tasarım, inşaat ve işletme aşamalarında bu projelerin başarılı olması için çok çeşitli yazılımlara ihtiyaç duyulur. Gelişen teknoloji ile de bu ihtiyaçlar daha hızlı artmaktadır. Özellikle İstanbul Teknopark ve Tübitak MEM bölgelerinde kümelenmiş çok çeşitli yazılım firmaları bu alanda çalışmaktadır. Mezunlarımızın bir kısmı yazılım alanında çalışmayı tercih etmektedirler.


Ar-Ge
İnsansız deniz araçları, robotik, uzay çalışmaları ve daha birçok disiplinler arası konu şu an ar-ge faaliyetlerinin ülkemizde ve dünyada yoğun olarak yapıldığı alanlardır. Mezunlarımızın bir kısmı da Teknoparklar ve şirketlerin Ar-Ge ofisleri bünyesinde bu konular üzerine çalışmayı tercih etmektedirler.


Kamu
Mezunlarımızın bir kısmı Ulaştırma ve Altyapı, Sanayi ve Teknoloji, Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlıkları bünyesinde yönetici ve mühendis kadrolarında çalışmayı tercih etmektedirler.

Ülkemizde ve Dünyada Gemi ve Deniz Teknolojisi mühendislerinin çok farklı çalışma alanları bulunmaktadır. İlişkili oldukları sektörler çok hızlı büyüdükleri için sürekli olarak bu alanlarda istihdam açığı bulunmaktadır ve öğrencilerimizin büyük bir kısmı henüz mezun olmadan iş bulma fırsatı yakalamaktadır.

container-shipGirişimcilik fırsatları

İstanbul Teknik Üniversitesi bünyesinde bulunan ARI Teknokent ile on (10) adet binada öğrencilerimize ve mezunlarımıza çok çeşitli ve uluslararası girişimcilik fırsatları sunmaktadır. ARI Teknokentin öğrencilerimize sunduğu avantajlar ile ilgili daha fazla bilgiyi buradan alabilirsiniz.

İTÜ Çekirdek Erken Aşama Kuluçka Merkezi; teknolojik, yenilikçi iş fikirlerine sahip, fikrinin inovatif ve ticari faaliyete dönüştürülebilir olduğuna inanan tüm girişimcilere yatırım, ofis ve proje geliştirme desteği sunmaktadır.

İTÜ MAGNET, Türkiye girişimcilik ekosisteminde başlangıç yatırımını almış veya ürettiği gelir ile emsal kaynak yaratabilen, büyüme aşamasına geçmek veya daha da büyümek için VC seviyesinde yatırım almak üzere desteğe ihtiyaç duyan girişimci firmaların merkezidir.

INNOGATE ürünü satışa hazır olan firmalara uluslararası bağlantılara erişim, pazarlara açılma, iş modeli ve strateji geliştirme fırsatlarını; eğitim, mentorluk ve danışmanlık desteklerini içeren çok yönlü bir programla sunmaktadır.Yurt dışı Değişim Fırsatları

Erasmus+ Programı
Üniversitemizde bulunan Avrupa Birliği Merkezi Erasmus Ofisi ile öğrencilerimiz bir(1) veya iki(2) yarı dönem Avrupanın çeşitli ülkelerindeki üniversitelerinde öğrenim görmek ve bu süre zarfında ki masraflarını hibe desteği ile karşılama fırsatına sahiptirler.

Üniversitemiz ile anlaşması olan üniversitelerin bulunduğu ülkeler; Birleşik Krallık(İngiltere-İskoçya), Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Güney Kore, Endonezya ve Japonya’dır.

“Advanced Technology Higher Education Network/ Socrates (ATHENS)” Programı ATHENS programı Avrupa’nın önemli onaltı (16) üniversitesi arasında uygulanan bir değişim programıdır. Detaylı bilgiye buradan erişebilirsiniz.


Özel Anlaşmalar
Bölümümüzün yurt dışında önde gelen üniversitelerin benzer bölümleri ile özel değişim anlaşmaları bulunmaktadır. Bu anlaşmalar kapsamında öğrencilerimiz İngiltere, İskoçya, Almanya, İtalya, Finlandiya ve Endonezya da bulunan ilgili bölümlerle değişim yapabilmektedirler.Staj Olanakları

Öğrencilerimiz lisans eğitimlerinde başarı ile tamamlayacakları derslerin yanı sıra en az üç (3) dönem yirmi (20) günlük zorunlu staj yapmaktadırlar. Stajlarını yurt içi veya yurt dışı staj komisyonunca uygun bulunan alanlarda ve firmalarda yapabilirler. Öğrencilerimiz yaygın staj ağımız ve iş birliklerimiz ile staj yeri bulmak konusunda herhangi bir zorluk yaşamamaktadırlar.


Yurt Dışı Stajlar
Öğrencilerimiz ülkemizde bulunan uluslararası firmalar aracılığıyla stajlarını yurt dışında yapma imkanına sahiptirler. Firmalar kendi staj programlarına göre öğrencilerimizin ulaşım, konaklama ve günlük harcama masraflarını karşılayabilmektedirler. Bunun haricinde öğrencilerimiz Erasmus+ ve IAESTE değişim programından faydalanarak Avrupanın çeşitli yerlerinde stajlarını tamamlayabilirler. ülkemizde üniversitemizin öncülük ettiği bir diğer çalışmadır.


Yurt İçi Stajlar
Fakültemiz ve Gemi Mühendisleri Odasının (GMO) yaptığı iş birliği ile öğrencilerimizin staj yerleri isterlerse GMO tarafından ayarlanmaktadır. Bu sayede bütün öğrencilerimiz zorlanmadan nitelikli staj yeri bulabilmektedirler.

oil-and-gasUluslararası Akreditasyon

ABET Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik alanlarında uluslararası, saygın ve tüm dünyada kabul görmüş akreditasyon kuruluşudur. İTÜ Gemi ve Deniz Teknolojisi bölümü 2011 yılından itibaren ABET’e kesintisiz tam akreditedir. Sahip olduğumuz akreditasyon ile mezunlarımızın tüm dünyada diplomalarının geçerliliği bulunmaktadır ve diğer devletlerce mühendislikleri kabul edilmektedir. ABET’ in önemi ile ilgili daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.Burs Olanakları

Türk Loydu, Gemi Mühendisleri Derneği, Gemi Sanayicileri Birliği, Deniz Ticaret Odası ve diğer birçok kuruluş ile beraber mezunlarımız da öğrencilerimizi başarı ve teşvik bursları ile desteklemektedirler.Uluslararası ve Ulusal Öğrenci Yarışmaları

-Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği, Ulusal Gemi ve Yat Tasarımı Yarışması
-AUVSI Robosub
-AUVSI Roboboat
-Deniz bisikleti
-Güneş teknesi
-Mate ROV
-TRA-VisionsAraştırma Olanakları

Ata Nutku Gemi Model Deney Laboratuvarı
Prof.Mesut Savcı Gemi Mukavemeti laboratuvarı
Ilham Artuz Deniz Teknolojisi ve Osinografi Laboratuvarı
Hesaplamalı Hidrodinamik Laboratuvarı
Gemi Makinaları ve Tesisleri Laboratuvarı
Ekotoksikoloji Araştırma ve Eğitim Laboratuvarı
ISTKA Gemi Emisyonları Laboratuvarı
Ulusal Yüksek Başarımlı Hesaplama Merkezi
İTÜ Uhuzam
7/24 saat açık kütüphane
İTÜ Kutup Araştırmaları Uygulama ve Araştırma MerkeziKampüs Olanakları

Öğrenci Kulüpleri
Kafeler, Restoranlar, Marketler, Sağlık Birimleri, GüvenlikYurt Olanakları

Üniversitemiz sahip olduğu onbeş (15) öğrenci yurt binası ve 4.754 kişilik kapasitesi ile şehir dışından gelen öğrenci arkadaşlarımızın barınma ihtiyaçlarını oldukça kaliteli bir şekilde karşılayabilecek kapasiteye sahiptir. Üniversitemizin yurt olanakları ile ilgili daha detaylı bilgiyi buradan bulabilirsiniz.Akademik Kadro

Bölümümüzün akademik kadrosunda 7 profesör, 5 doçent, 7 doktor öğretim üyesi, bulunmaktadır Akademik kadromuz, İTÜ ve ODTÜ dışında diğer yurtdışında bilinen üniversitelerden (MIT, Berkeley, Strathclyde, Florida, Newcastle, Berlin Teknik, SIT, Rhode Island vb.) master/doktora sahibi öğretim üyeleri ile bilimselliğin gerektirdiği uluslararası çalışma ortamını sağlamaktadır.İstatistikler

2018 YÖKSİS verilerine göre bölümümüzde kayıtlı lisans öğrenci sayısı 311’dir. Bölümümüzde öğretim görevlisi başına düşen öğrenci sayısı 16 olup, bu sayı İTÜ genelinde 28’dir. Mezunlarımızın %22’si henüz mezun olmadan iş bulmuş olup, %33’ü ise mezuniyetten 6 ay sonra iş bulmuşlardır.