Lisans - Lisansüstü Öğrenci Sayıları
Lisans - Lisansüstü Mezun Sayıları


Öğrenci Sayıları

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 Total
Lisans Gemi ve Deniz Teknolojisi
Mühendisliği
257 284 318 355 395 1609
Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği(İngilizce) 58 32 20 13 9 132
Yüksek Lisans Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği 65 58 44 30 34 231
Açık Deniz Mühendisliği 17 38 53 67 71 246
Açık Deniz Mühendisliği
(Teziz)
5 4 3 3 1 16
Doktora Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği
14 15 22 27 30 108

Mezun Sayıları

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 Total
Lisans Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği
26 29 29 29 113
Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği(İngilizce) 25 12 6 3 46
Yüksek Lisans Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği
- 5 8 2 15
Açık Deniz Mühendisliği - 1 5 2 8
Doktora Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği 1 - - 1 2