Lisans - Lisansüstü Öğrenci Sayıları
Lisans - Lisansüstü Mezun Sayıları


Öğrenci Sayıları2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
2022-2023 Total
Lisans Gemi ve Deniz Teknolojisi
Mühendisliği
257 284 318 355 395 410
 428  2579
Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği(İngilizce) 58 32 20 13 9
Yüksek Lisans Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği 65 58 44 30 34  142
  743
Açık Deniz Mühendisliği 17 38 53 67 71
Açık Deniz Mühendisliği
(Teziz)
5 4 3 3 1
Doktora Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği
14 15 22 27 30

Mezun Sayıları2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 Total
Lisans Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği
26 29 29 29  51  47 257
Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği(İngilizce) 25 12 6 3
Yüksek Lisans Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği
- 5 8 2  3  11 37
Açık Deniz Mühendisliği - 1 5 2
Doktora Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği 1 - - 1  1  4 7