İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği Anabilim Dalı altında 3 adet lisansüstü programı mevcuttur. Programlar ile ilgili detaylar ve lisansüstü eğitim ile ilgili gerekli bilgilere aşağıdaki linklerden erişilebilir.

Lisansüstü Programlar:
Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği (Yüksek Lisans ve Doktora)
Açık Deniz Mühendisliği (Yüksek Lisans ve Doktora) 
Açık Deniz Mühendisliği Tezsiz (Yüksek Lisans)

Lisanüstü Eğitime İlişkin Bilgiler:
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Lisansüstü Programlar