Bölüm Misyonu

Misyonumuz, yaşam boyu öğrenme, eğitim ve araştırmaya yönelik devamlı gelişmeye önem vererek, Türkiye’deki tek Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği eğitim programını devam ettirmektir. Bu eğitim programı matematik, bilim ve mühendislik temellerinin yanı sıra modern analiz ve karar verme yöntemleriyle, deniz yapı ve sistemlerini dizayn etme, üretme ve kullanma becerilerini kazandırmayı hedeflemektedir.

Bölüm Vizyonu

Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği alanında gerçekleştireceği araştırmalarla dünya ile yarışabilir bir bölüm olabilmek ve sürekli gelişim ilkesine bağlı kalarak sunduğu eğitimle Türkiye’de öncülük etmek, yerli ve yabancı öğrenciler ve araştırmacılar için bir cazibe merkezi haline gelmek.