1. Öğrencilere her türlü deniz araçları, kıyı ve açık deniz yapıları dizayn etme becerisini kazandırmak,

2. Öğrencilere problem çözme ve karar vermede yardımcı olacak ve yaşam boyu öğrenmeyi sağlayacak güçlü bir mühendislik temeli vermek,

3. Öğrencilere, toplumsal bağlam ve meslek etiğine bağlı kalarak, çalışma ortamlarında yüksek mesleki ve kişisel nitelikler ve liderlik kazanmaları için rehberlik etmek,

4. Öğrencileri Lisansüstü düzeyde çalışmalar yaparak akademik başarılarını artırmaya teşvik etmek,

Program Eğitsel Amaçları (2012 - 2022)

1. Öğrencilere her türlü deniz araçları, kıyı ve açık deniz yapıları dizayn etme becerisini kazandırmak,

2. Öğrencilere problem çözme ve karar vermede yardımcı olacak ve yaşam boyu öğrenmeyi sağlayacak güçlü bir mühendislik temeli vermek,

3. Öğrencilere farklı çalışma alanlarından ötürü çok disiplinli takım çalışması yapabilecekleri ve zor durumların altından kalkabilecekleri becerileri kazandırmak, çevreye ve diğer güncel konulara duyarlı olmaya yöneltmek,

4. Öğrencilere yazılı/sözlü sunum becerileri ve modern mühendislik araçlarını kullanma yeteneğini kazandırmak,

5. Mezunlarımızı akademik hayata, lisansüstü çalışmaya ve araştırmaya teşvik etmek.