Farklı mühendislik disiplinlerini içine alan Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği Bölümü, her türlü açık deniz yapısı, sondaj gemisi, petrol platformu ve diğer yüzer deniz araçlarının tasarımı, geliştirilmesi konularının yanı sıra fiziksel oşinografi, deniz kirliliği ve sualtı akustiği konularında da lisans, lisansüstü ve doktora seviyesinde eğitim-öğretim sunmaktadır. Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği Bölümü öğrenime 1982-83 ders yılında Lisansüstü, 1983-84 yıllarında da Lisans seviyesinde öğrenci kabul ederek başlamıştır. Bölümümüzde lisans seviyesinde verilen eğitime ek olarak Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği ve Açık Deniz Mühendisliği (Offshore Engineering) konularında iki yüksek lisans programı mevcuttur.