Bitirme tasarım projesi yönergesi ve gerekli dokümanları ile proje dersleri hakkında dökümanlara aşağıdaki bağlantıları kullanarak ulaşabilirsiniz

Güz yarıyılı BTP Konuları:
2021-2022 Bahar BTP Konuları

Önemli Dökümanlar: