Staj esaslarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye, aşağıdaki bağlantılar yolu ile fakülte internet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

Staj Esasları

Staj Raporu Taslağı
Staj Raporu Kapak Sayfası

IAESTE - Staj Kayit Formu Onayı