Yürütücülüğünü bölümümüz öğretim üyesi Prof. Dr. Hakan Akyıldız'ın yapacağı "Gezinti Teknelerinde Akıllı Bir Yalpa Önleyici Sistemin Geliştirilmesi" konulu TÜBİTAK 1005 proje başvurusu kabul almıştır.

PROJENİN ÖNEMİ:

Bu projenin özgün değeri, özellikle gezinti teknelerine uygulanabilecek yalpa önleyici sistemlerin, tekne hareketlerine ve stabilitesine etkisinin incelenerek, mevcut deney sisteminin geliştirilmesi suretiyle, daha önce Türkiye ve İTÜ’de yapılmayan bir yalpa önleyici yenilikçi sistemin gerçekleştirilmesidir. Bu kapsamdaki çalışmaların ticari gizlilik sebebiyle genellikle ulaşılabilir kaynaklarda yayınlanmadığı dikkate alınarak, yapılacak deneysel ve teorik çalışmalarla, hem eğitim ve araştırmada kullanılacak teorik bilginin, hem de Türkiye'nin gelişmiş yat sektörünün ihtiyaç duyduğu pratik bilginin üretilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca, yapılacak çalışmalar kapsamında fikri hak başvurusunda bulunulacaktır. 

Önerilen araştırma projesinde, bu konuda eksik olan bilimsel düzeyi yükseltme ve derinleştirme açısından önemli bilgi birikimi sağlanacak ve mühendislik tasarımlarda esas alınabilecek temel kriter niteliğinde sonuçlar ortaya konulacaktır. Diğer taraftan uluslararası literatürde yer alabilecek değerde bilimsel sonuçların elde edilmesi ile ülkemizin uluslararası bilimsel düzeyine de katkı sağlanmış olacaktır. Projenin bir diğer yaygın katkısı kurulacak deneysel ve sayısal modellerin ileride yeni kapsamlı araştırmalarda kullanılabilecek nitelikte olmasıdır. Başka bir ifade ile teklif edilen konuda sürekli bilimsel araştırmaların yapılabilmesinin yolu açılarak bilim ve mühendislik açılarından ülkemizin gereksinim duyacağı noktalarda çalışmaların yapılarak özgün çözümlerin ortaya konulması olanaklı hale getirilmiş olacaktır. Proje kapsamında geliştirilecek olan sistemin benzerleri günümüzde yurt dışı şirketler tarafından tasarlanıp piyasaya arz edildiğinden, proje çıktısı hem ilgili sistemin yerlileşmesi hem de ürün haline getirilip ülkemizde üretilmesi açısından önem taşımaktadır. Böylece, ürün yurt dışı pazarlara da arz edilebilecektir.

Projenin ortaya çıkartacağı sonuçların, gerek gemi-rotor etkileşiminin, gerekse rotor tasarımının gemi hareketleri ve hidrodinamik karakteristikler üzerine yapılacak gelecekteki araştırmalar için önemli bir temel oluşturacağı öngörülmektedir. Bunun yanında, her ne kadar yalpa önleyici sistemin performansı belirli bir tekne formu için incelenecek olsa da, projenin başarıyla gerçekleştirilmesi durumunda, rotor sisteminin, orta boyutlardaki yatlar ve gezinti tekneleri, araştırma gemileri ve platform destek gemileri ile iş tekneleri gibi farklı yüzer yapılara uyarlanabileceği değerlendirilmektedir.