TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları 2019/1 Çağrı Dönemi kapsamında desteklenmesine karar verilen projeler açıklandı ve bölümümüz araştırma görevlilerinden Oktay Eren Türeyen’in yürütücülüğünü gerçekleştireceği “Geleceğin Deniz Bilimcileri” projesi de desteklenmeye hak kazandı. 

TÜBİTAK 4004 Programı

Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı, bilginin toplum ile buluşturulmasını ve yaygınlaştırılmasını, bilginin mümkün olduğunca görselleştirilerek, etkileşimli uygulamalarla anlaşılır bir biçimde kazandırılmasını ve katılımcıların bilimsel olguları fark etmelerini sağlayarak, merak duygularının, araştırma, sorgulama ve öğrenme isteklerinin teşvik edilmesini amaçlar.

Program Amaçları:

• Doğal süreçlerin bilimsel bakış açısıyla anlaşılmasını desteklemek,

• Katılımcıları izleyici ve dinleyici konumundan çıkarıp, aktif görevler vererek onları “yapan-yaşayan” konumuna getirmek, bu yolla anlamlı öğrenmeyi sağlayarak bilginin daha kalıcı olmasına katkıda bulunmak,

• Farklı konularda gerçekleştirilen gözlem ve uygulamalarla katılımcılara disiplinlerarası bir bakış açısı kazandırmak,

• Etkileşimli uygulamalarla, katılımcıların bilime bakış açısının olumlu yönde gelişmesine katkıda bulunmak,

• Bireylerin bilimsel çalışmalar ve bilimsel düşünme konusunda özgüvenini geliştirmek ve pekiştirmek,

• Elde edilen kazanımlara dayalı olarak katılımcılarda girişimciliğin ve bireysel yaratıcılığın gelişimine katkı sağlamaktır.

gelcegin-deniz-bilimcileri

Geleceğin Deniz Bilimcileri

Geleceğin Deniz Bilimcileri projesi, katılımcılara, deniz bilimlerinin kapsamı içerisine giren doğal süreçlere bilimsel bakış ile bakmayı, deniz ekosisteminin ve denizsel kaynakların dünya ekosistemi için önemini, katılımcıların aktif katılımı ile öğretmeyi amaçlayan bir projedir.

Birleşmiş Milletler’in 2021 – 2030 yıllarını kapsayan on yıllık süreci “Sürdürülebilir Kalkınma için Deniz Bilimleri 10 Yılı” ilan etmesiyle hem tüm dünyada hem de ülkemizde deniz bilimleri konusundaki farkındalığın toplumun tüm kesimlerinde arttırılması yolunda adımlar atılmaya başlanmıştır.

Proje kapsamında katılımcılar, 32 öğrenci, Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi, öğrencilerinden seçilecektir. Katılımcıların seçiminde, gönüllülük esası göz önünde bulundurularak, katılımcıların motivasyon mektupları ve okul başarıları esas alınacaktır

Proje, iki etkinlik dönemine bölünmüş olarak İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa Kampüsü’nde Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesinde gerçekleştirilecektir. Yapılması planlanan etkinliklerin hepsinde katılımcıların aktif rol alması, izleyen değil yapan, yaparken öğrenen konumunda olmasına özen gösterilmiştir. Yapılacak etkinlikler, deneysel uygulamaları, sanatsal faaliyetleri, oyunla öğrenme faaliyetlerini, tasarım ve mühendislik uygulamaları vb. kapsamaktadır.

Proje sonunda çıktılar yine katılımcıların da aktif rol alacağı şekilde, toplumun geniş kitlelerine ulaştırılacak, deniz bilimleri ve deniz ekosisteminin önemi hakkında farkındalık sahibi bireyler elde edilecek ve gelecek projeler için kalıcı iş birlikleri sağlanacaktır.

Proje Kapsamında Gerçekleştirilecek Etkinlikler

Deneysel Uygulamalar
✓ Mikroalglerin Büyüme Hızına

Etki Eden Faktörlerle İlgili Deney
✓ Midyelerin Filtrasyon Hızlarının Belirlenmesi Deneyi
✓ Mikroalglerden Yenilenebilir Enerji Eldesi

Gözleme Dayalı Etkinlikler
✓ Elimde Bir Damla (Su Kaynaklarının Dağılımı)

İçeriği Oyunlar Yoluyla Kazandırılan Etkinlikler
✓ Resim Eşleştirme Hafıza Oyunu – Kutup Araştırmaları
✓ Arşimet Oyunu
✓ Bil Bakalım Oyunu

İçeriği Sanatsal Faaliyetlerle Kazandırılan Etkinlikler
✓ Doğaçlama Tiyatro Oyunu – Önemli Bilim İnsanları
✓ Hikâye Yazım Atölyesi – Deniz Temalı
✓ Şiir Dinletisi Etkinliği – Bilim Temalı Şiirler
✓ Sanat Eserleri İnceleme – İklim Değişikliği Teması

İşbirlikli Grup Çalışmaları – Mühendislik Uygulamaları
✓ Deniz Gözlem Şamandırası Tasarımı Ve Üretimi

Proje Ekibi

Yürütücü

Ar. Gör. Oktay Eren Türeyen
İstanbul Teknik Üniversitesi

Uzman Kadrosu

Prof. Dr. Oya Okay
İstanbul Teknik Üniversitesi

Doc. Dr. Fatma Aslan Tutak
Boğaziçi Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Sevil Deniz Yakan Dündar
İstanbul Teknik Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Bilge Tutak
İstanbul Teknik Üniversitesi

Eğitmen Kadrosu

Özgül Şef
Nuri Akın Anadolu Lisesi

Atilla Yılmaz
TÜBİTAK Kutup Enstitüsü

Hilal Dinçol
Nuri Akın Anadolu Lisesi

Nuray Ceran
Nuri Akın Anadolu Lisesi