İstanbul Teknik Üniversitesi Staj Genel Esasları”nda değişiklik yapılması" Üniversite Senatosunun 28/04/2022 tarihli, 802 sayılı toplantısında görüşülmüş ve sözkonusu Esasların ekli şekliyle uygun olduğuna karar verilmiştir.

İTÜ Genel Staj Esasları (Nisan-2022)
İTÜ Genel Staj Esasları-Değişiklikler